Έναρξη Μεταπτυχιακών Μαθημάτων της Κατεύθυνσης «Θέατρο και Εκπαίδευση»

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές του Μεταπτυχιακού Π. Σ. «Θέατρο και Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-18, σας καλωσορίζω στην Κατεύθυνση «Θέατρο και Εκπαίδευση» και σας εύχομαι ένα γόνιμο και εποικοδομητικό εξάμηνο.

Η κατεύθυνση «Θέατρο και Εκπαίδευση» λειτουργεί αυτόνομα στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. από το 2015. Για τη διετία 2017-19 υποβλήθηκαν στην Κατεύθυνσή μας 80 αιτήσεις ενδιαφερομένων υποψηφίων φοιτητών/τριών, οι οποίες αξιολογήθηκαν με βάση τον υποβληθέντα φάκελο τυπικών προσόντων και με βάση την προφορική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2017. Κατόπιν της αξιολόγησης καταρτίσθηκε κατάλογος με τους 35 επιτυχόντες/επιτυχούσες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα προσφερόμενα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγονται 2 από σύνολο  4), προαιρετικά (επιλέγεται 1 από σύνολο 3).

Τα μαθήματα που θα παρακολουθήστε σε αυτό το εξάμηνο είναι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τρία υποχρεωτικά μαθήματα και παρατίθενται ακολούθως:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και εκπαίδευση ενηλίκων, ανηλίκων και ΑΜΕΑ (Υποχρεωτικό)

Θέατρο για παιδιά και νέους (Υποχρεωτικό)

Κουκλοθέατρο και μαριονέτες (Υποχρεωτικό)

(Σύνολο ECTS 30)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. (http://www.primedu.uoa.gr) και τα μαθήματα ξεκινούν στις 23 Οκτωβρίου 2017. Εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται να προσέλθει στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει απουσιάσει σε περισσότερες από δύο παραδόσεις του μαθήματος αυτού. Παρακαλώ να φροντίσετε να είστε συνεπείς τόσο στην ώρα προσέλευσης και στην παρακολούθηση όσο και στην έγκαιρη εκπόνηση και παράδοση των εργασιών που θα σας ανατεθούν από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/τριών των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτεί η μεταπτυχιακή αυτή εξειδίκευση (Θέατρο και Εκπαίδευση) μέσω της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας, της εκπόνησης επιστημονικών εργασιών αλλά και της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων αυτών. Για τον λόγο αυτόν, οι υποχρεωτικές ώρες των διαλέξεων συνοδεύονται από αντίστοιχα σεμιναριακά ή φροντιστηριακά μαθήματα διάρκειας δύο ωρών το καθένα, στα οποία θα γίνονται επισκέψεις σε θεατρικούς χώρους, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συζητήσεις με καλλιτέχνες, διαλέξεις, διόρθωση γραπτών εργασιών, κριτική θεατρικών παραστάσεων, βιωματική / σωματική έκφραση, μελέτη και κριτική βιβλιογραφίας.

Η επιτυχής περάτωση των σπουδών σας στο μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα θα σας δώσει τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία και επιστημονικά εφόδια ώστε να έχετε μια υψηλού επιπέδου ειδίκευση και κατάρτιση στο επιστημονικό πεδίο που επιλέξατε.

Σας εύχομαι καλή αρχή!

Ο Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης

Καθηγητής Θεατρολογίας Θ. Γραμματάς

EnglishGreek