Ερευνητικά Προγράμματα

ΘΑΛΗΣ

Προεπισκόπηση

Θαλής 2012-2015

Το ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», με κωδικό 70/3/11583 που εντάσσεται στα Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» του ΕΚΠΑ, εγκρίθηκε στις 01/01/2012 με αριθμό MIS: 375274 και άρχισε να υλοποιείται στις 01/04/2012 με διάρκεια 4 ετών και  ολοκλήρωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Τεχνικό Δελτίο του έργου που ενεκρίθη, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα :

ΔΡΑΣΗ 1 : «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

ΔΡΑΣΗ 2 : «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«

ΔΡΑΣΗ 3 : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ «

ΔΡΑΣΗ 4 : «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ«

ΔΡΑΣΗ 5 : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ«

ΔΡΑΣΗ 6 : «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ«.

Στο πρόγραμμα , εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ,μετέχουν με μέλη ΔΕΠ τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πατρών , Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου και Θράκης, ενώ από το εξωτερικό τα πανεπιστήμια Paris XII-Creteil, Salento και Valencia. Ο συνολικός αριθμός των συνεργατών ανέρχεται σε 35 άτομα., μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ,ειδικούς επιστήμονες και καλλιτέχνες του θεάτρου.

Τα παραδοτέα των δράσεων είναι τα ακόλουθα :

–        Τρείς διδακτορικές διατριβές

–        Τρείς μεταδιδακτορικές έρευνες

–        Ένα Λεύκωμα με τα Αθηναϊκά Θέατρα

–        Δυο DVD για τη διδακτική και εφαρμογή των τεχνικών του Θεάτρου στην Εκπαίδευση

–        54 Δημοσιεύσεις (25 με κριτές, 29 χωρίς κριτές)

–        Άνω των 50 ανακοινώσεων σε επιστημονικά Συνέδρια , Συναντήσεις και Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δυο είναι οι τομείς, στους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις, σύμφωνα με τον τίτλο του Προγράμματος.

Ο πρώτος έχει να κάνει με το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο στην κοινωνία και ιδιαίτερα τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Στο επίπεδο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα, έγιναν ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων και σε περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ή χωρίς κριτές και εκπονήθηκε μια διδακτορική και μια μεταδιδακτορική έρευνα.

1.Μεταδιδακτορική έρευνα     

1.1 Μαρία Δημάκη–Ζώρα, «Σύγχρονες τάσεις στην εξέλιξη της νεοελληνικής δραματουργίας.  Ο λόγος των κειμένων»

1.2 Χρυσούλα Κεφαλά «Σύγχρονες μορφές Λαϊκού Θεάτρου & Θεάματος για ανήλικους θεατές»

1.3 Παναγιώτης Μανιάτης  «Ο διαπολιτισμικός ρόλος του θεάτρου για παιδιά και νέους. Εμπειρική έρευνα διερεύνησης της επίδρασης του στα στερεότυπα».

2.Διδακτορικά

2.1 Κωνσταντίνα Σοφιάδου «Ευρωπαϊκή συνείδηση και ελληνική ταυτότητα. Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα μέσα από σύγχρονες ξένες παραγωγές (1980 -2010)»

2.2  Φανή Μυρωνάκη  «Ο δάσκαλος ως σκηνοθέτης – ο σκηνοθέτης ως δάσκαλος. από τη διδασκαλία στη σκηνοθεσία και αντίστροφα»

2.3Χρυσούλα Τσιφλίδου «Η διακειμενικότητα στο μυθιστορηματικό έργο του Ευγένιου Τριβιζά. Σύγκριση με τον θεατρικό λόγο του συγγραφέα».

3. Εκδοτική Δραστηριότητα

3.1 Πρακτικά Συνεδρίου: 2oυ Forum Νέων Επιστημόνων «Θέατρο και Θεατρικές τεχνικές στην Αγωγή και την Εκπαίδευση», Αθήνα 2015, (e–book)

3.2   Λεύκωμα : Αθηναϊκά Θέατρα, Αθήνα: εκδ. Ταξιδευτής, 2015

3.3  Περιοδικό :Gramma ( Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)- Αφιέρωμα στο Αρχαίο Δράμα  ( ‘’Strangling with the Classics: About Locality and Globality’’)2014

3.4 Πρακτικά Συνεδρίου :Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η Παιδαγωγική του Θεάτρου, Αθήνα: εκδ. Ταξιδευτής, 2014

3.5 Πρακτικά Συνεδρίου :Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο, Αλεξανδρούπολη 2014, (e–book)

3.6 Εγχειρίδιο Σημειώσεων Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 2014  (Β΄ τόμος)

3.7 Εγχειρίδιο Σημειώσεων Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 2013 (Α΄ τόμος)

4. Διοργάνωση επιστημονικών Συναντήσεων (Ημερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια)

4.1. Εναρκτήρια πανηγυρική εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2012)

4.2 «Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Θεάτρου» (Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2013)

4.3 «Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο» ( Αλεξανδρούπολη ,31 Μαΐου- 1 Ιουνίου 2014 )

4.4 «2ο Forum Νέων Επιστημόνων: Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην Αγωγή και την Εκπαίδευση», (Αθήνα,21-23 Νοεμβρίου 2014),

4.5 «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» (Αθήνα, 13-14 Ιουνίου 2015).

4.6 «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» ( Αλεξανδρούπολη, 21 Ιουνίου 2015)

4. 7 Καταληκτήρια συνάντηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Αθήνα, 4 Ιουλίου 2015)

5. Διοργάνωση επιμορφωτικών Σεμιναρίων

5.1  Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστημα από 2/3/2013 μέχρι 21/4/2013.

5.2  Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εξήντα (60) ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στο διάστημα από 23/2/2013 μέχρι 16/4/2013.

5.3 Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εξήντα (60) ωρών που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στο διάστημα από 2/3/2013 μέχρι 21/4/2013.

5.4  Επιστημονική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το σκηνικό δοκίμιο ως μέθοδος προσέγγισης της Λογοτεχνίας», που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2013 στο Ρέθυμνο

5.5 2η Επιστημονική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το σκηνικό δοκίμιο ως μέθοδος προσέγγισης της Λογοτεχνίας», που έγινε στις 9 Μαΐου 2014 στο Ρέθυμνο

6. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Παραγωγή ενός διπλού DVD με τη συμμετοχή επιστημόνων (Θόδωρος Γραμματάς), καλλιτεχνών του θεάτρου (Λάκης Κουρετζής, Τάκης Τζαμαργιάς , Μάγκυ Μοντζολή), θεατροπαιδαγωγών (Συμεών Παπαδόπουλος, Αντώνης Λενακάκης), μουσικών –εκπαιδευτικών (Βασίλης Πανόπουλος), οι οποίοι με θεωρητικό λόγο αλλά και ασκήσεις εφαρμογής παρουσιάζουν το ευρύ φάσμα της έννοιας «Θέατρο στην Εκπαίδευση», από θεατρολογική- παιδαγωγική, αλλά και καλλιτεχνική-ψυχαγωγική διάσταση, προτείνοντας ένα έγκυρο χρηστικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκόντες-άκοντες εμπλέκονται με τη θεατρική  Αγωγή και την αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία τους.

7. Λεύκωμα  : Αθηναϊκά  Θέατρα 

Αποτελεί μια επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία, με μεγάλο βαθμό πρωτοτυπίας, αφού για πρώτη φορά στην ελληνική θεατρολογική έρευνα παρουσιάζεται μια συστηματική καταγραφή των αθηναϊκών θεατρικών χώρων ταξινομημένων κατά κατηγορία  (υπαίθριοι χώροι, επίσημες κρατικές σκηνές, βιομηχανικοί χώροι, θέατρα πειραματισμού και πρωτοπορίας ,κεντρικές σκηνές).

Η κατηγοριοποίηση γίνεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, που τεκμηριώνουν την επιλογή της  συγκεκριμένης μεθόδου, ενώ το θεωρητικό μέρος τεκμηριώνεται με πλούσιο και καλλιτεχνικά άρτιο φωτογραφικό υλικό από βασικά αντιπροσωπευτικά θέατρα και σκηνές των εν λόγω κατηγοριών.

 Read more here! 

Comments are closed.

EnglishGreek