Διακειμενικότητα
Posts

  • Διακειμενικότητα και Διακειμενική Σύνθεση

    1. Η έννοια της «επίδρασης»
    Η αποδοχή και υιοθέτηση τις γνωστής φράσης «παρεθενογένεση δεν υπάρχει στην Τέχνη», τις οδηγεί αυτόματα στον επανακαθορισμό της «γραφής» ως «εγγραφής», «συγγραφής», ή «επανεγγραφής», σημασίες με τις οποίες και μόνο νοηματοδοτείται η λειτουργία του γραπτού έντεχνου λόγου. Continue Reading

    Απριλίου 13, 2012 • Θέατρο και Εκπαίδευση • Views: 1875

EnglishGreek