Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου
Posts

  • Theatrum Mundi

    logo unione europea

    Το πρόγραμμα εντάσσεται στις επιμέρους ενέργειες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Creative Europe» 2016-2017. Σε αυτό συμμετέχουν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Γαλλία, με αντίστοιχες δράσεις που αναπτύσσονται στις  συγκεκριμένες χώρες. Ο χαρακτήρας του είναι θεωρητικός, αλλά και πρακτικός, με στόχο να φέρει σε επαφή διαφορετικές θεατρικές παραδόσεις και να αναπτύξει ένα ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο, ανάμεσα σε ΄παραδόσεις, όπως η Commedia dell” Arte για την Ιταλία, το Αρχαίο Δράμα για την Ελλάδα, η παραμυθιακή αφήγηση για την Ολλανδία. Continue Reading

    Φεβρουαρίου 14, 2017 • Ειδήσεις-Σχολια • Views: 1043

EnglishGreek