Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία
Posts

  • Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία

    Mε δεδομένη την εξακτίνωση της έννοιας «Θέατρο στην Εκπαίδευση», όπως αυτή υποστηρίζεται και διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες διερεύνησης και προσδιορισμού των παραμέτρων της όπως αυτές αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον, το πρόσφατο βιβλίο του καθηγητή κ. Θόδωρου Γραμματά αποτελεί σημαντική προσφορά στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Continue Reading

    Μαρτίου 9, 2015 • Θέατρο και Εκπαίδευση • Views: 1953

EnglishGreek