Μεταμοντέρνο Θέατρο
Posts

  • Ο πειραματισμός στο σύγχρονο θέατρο

    Η έννοια νοηματοδοτείται «ως προς έτερο», πάντα εντός συγκεκριμένου πλαισίου αναφοράς, εκτός του οποίου αυτοαναιρείται. Εξ αυτού και ο εξαιρετικά ευμετάβλητος χαρακτήρας της.Ως δομικά συστατικά του (μεταξύ άλλων), μπορεί να θεωρηθούν η επινοητικότητα και η δημιουργικότητα, σε συνάρτηση προς το ερευνητικό πνεύμα, το νεοτερισμό και την καινοτομία, σε σχέση προς το ήδη υπάρχον. Continue Reading

    Οκτωβρίου 21, 2015 • Ειδήσεις-Σχολια • Views: 1389

EnglishGreek