Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Posts

  • Για μια αναθεώρηση των εκδηλώσεων πολιτισμού στο σχολείο. Διαδικασίες θεατρικής εμψύχωσης και ρόλος του εκπαιδευτικού.

    Αποτελεί διαπίστωση ότι ανέκαθεν η σχολική διαδικασία, η διαδικασία μάθησης και το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες του τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάντα έχει στόχο να μεταβιβάσει γνώσεις και πληροφορίες στους νέους, να τους δημιουργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες προκείμενου να βρουν ένα επάγγελμα στη ζωή, να ενταχθούν οργανικά μέσα στο κοινωνικό σύνολο αργότερα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει, να τους καλλιεργήσει ψυχικά, συναισθηματικά και διανοητικά ώστε να δημιουργήσει ολοκληρωμένες ανθρώπινες προσωπικότητες. Continue Reading

    Ιουνίου 18, 2018 • Θέατρο και Εκπαίδευση • Views: 126

  • Το πολυθέαμα

    Οι παραδοσιακές «Σχολικές γιορτές» αποτελούν έκφραση των παιδαγωγικών και πολιτιστικών ζητουμένων τις εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων σε συγκεκριμένο χρόνο (επέτειο) και χώρο (σχολική μονάδα), απευθυνόμενες σε κοινό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς και κηδεμόνες). Continue Reading

    Φεβρουαρίου 23, 2013 • Θέατρο και Εκπαίδευση • Views: 1306

EnglishGreek