Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Η δημιουργική σύζευξη θεατρικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων στην προσέγγιση ενός ήρωα της Επανάστασης του 1821»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου- Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ (http://artandspeechlab.primedu.uoa.gr/) διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Η δημιουργική σύζευξη θεατρικών τεχνικών και
ψηφιακών μέσων στην προσέγγιση ενός ήρωα της Επανάστασης του 1821»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Μαρτίου κατά τις ώρες 18:00 – 20:30.


Στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η παροχή πρωτότυπων και ευφάνταστων ιδεών οι οποίες μπορούν να καταστούν εφαρμόσιμες στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων. Το σεμινάριο αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος, εμπλουτισμένου με τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα βήματα της προσέγγισης ενός από τους σημαντικότερους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μέσα από τον γόνιμο συγκερασμό του Θεάτρου με τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η έννοια του «ήρωα» συγχρονικά και διαχρονικά. Θα αξιοποιηθεί πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο και θα αναδειχθούν ιδέες συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τη δημιουργική σύζευξη τεχνολογίας και θεάτρου. Τέλος, αναφορά θα γίνει στους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας ψηφιακών αποθετηρίων των δράσεων των μαθητών.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Αιμιλία Καραντζούλη, Εκπαιδευτικός, Υπ. Δρ. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο : https://forms.gle/HRNJYY8ofE5GUWrb7 μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.


Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν για τον σύνδεσμο παρακολούθησης του σεμιναρίου με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα/ αίτηση συμμετοχής.


Το ανωτέρω σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του υπό ίδρυση Περιφερειακού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: «1821, πριν και μετά: Όταν όλα αλλάζουν. Η περίπτωση της Αττικής»EnglishGreek