e- learning (ΕΚΠΑ): Θέατρο & Εκπαίδευση- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο σχολείο. Θεατρική Αγωγή και Επιμόρφωση.

Το E-Learning του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο:

ΘΕΑΤΡΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

Η δημιουργία και λειτουργία ενός τέτοιου Προγράμματος επιδιώκει να καλύψει θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά κενά που επισημαίνονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα οποία αφορούν την αξιοποίηση της Θεατρικής Αγωγής και Επιμόρφωσης και την αξιοποίηση των τεχνικών του δράματος και του θεάτρου στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αποδέκτες του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να θεωρηθούν όλοι οι ασχολούμενοι με τον πολιτισμό
και τις τέχνες σε επαγγελματικό, ή ερασιτεχνικό επίπεδο. Είναι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέσα από
την συμμετοχή τους σε αυτό θα μπορέσουν να αποκτήσουν ουσιαστική επιμόρφωση σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν στο έργο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο τους με επιτυχία,
σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης του θεάτρου και της παιδαγωγικής, αλλά και να μοριοδοτηθούν
με 0,5 μόρια στην αίτησή τους για επιλογή ως στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο 4547,φ.12,
της 12ης Ιουνίου 2018, άρθρο 24, ο οποίος το αναφέρει ρητά (΄΄η βεβαίωση φοίτησης ή το πιστοποιητικό ετήσιας
επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300)τουλάχιστον ωρών,0,5 μονάδες΄΄). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους αποφοίτους καθηγητικών σχολών και ενδιαφερόμενους να διοριστούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4589, τεύχος 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 57,εδάφιο α.ιι, (“Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης”, μοριοδοτούνται με δύο μονάδες (“επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες”).
Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ακόμα οι εργαζόμενοι σε Πολιτιστικά και Πνευματικά Κέντρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ασχολούμενοι με τον πολιτισμό, οι εργαζόμενοι σε παιδικές κατασκηνώσεις και κέντρα νεότητας, οι εμψυχωτές θεαμάτων, οι απόφοιτοι δραματικών σχολών και σχολών θεάτρου σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και όσοι γενικότερα επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τη θεατρική κατάρτιση που έχουν ήδη λάβει με ειδικές γνώσεις και εμπειρίες , που θα τους είναι απαραίτητες στην αξιοποίηση του εφαρμοσμένου θεάτρου.

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 7μηνου Προγράμματος (310 ώρες) παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη
στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής Θεατρολογίας του ΕΚΠΑ,
ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας
Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning
προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.ά.
Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 02/09/2019 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearningekpa.gr/courses/theatro-kai-ekpaideusi-polotistikes-ekdiloseis-sto-sxoleio-theatriki-agogi-kai-epimorfosi

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/9/2019

Έναρξη μαθημάτων: 30/9/2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210.36.89.354 ή στο email: elearn-secretaria@elke.uoa.gr

EnglishGreek