Επιστημονικό Συνέδριο: “Ο χρόνος στο θέατρο. Θεατρική μνήμη ενός άχρονου παρόντος”, Αθήνα 23-25 Μαΐου 2019

Πώς εμφανίζεται ο χρόνος στο Θέατρο και πώς αυτός εγγράφεται μνημονικά στη συνείδηση του θεατή, όταν η φευγαλέα μοναδική στιγμή της θεατρικής παράστασης παύει πια να υφίσταται και το «άπαξ» της σκηνικής της απόδοσης αποθησαυρίζεται στην παρακαταθήκη παρόμοιων εμπειριών του θεώντος υποκειμένου;

Πρόκειται για τον χρόνο του δράματος και των ηρώων του σκηνικά αναπαριστώμενου ή για τον υποκειμενικό χρόνο των δρώντων προσώπων, αντικειμενικά ενσωματωμένο στον προηγούμενο; Ή, μήπως, για τον ωρολογιακά μετρήσιμο χρόνο που διαρκεί η παράσταση και αντιστοίχως εκείνον των θεατών που την παρακολουθούν;

Αλλά πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο παράμετροι; Πού στ’ αλήθεια βρίσκεται ο θεατής κατά τη διάρκεια της μοναδικής στιγμής του σκηνικού συμβεβηκότος: στην αντικειμενική υποκειμενικότητα του σκηνικού ή στην υποκειμενική αντικειμενικότητα του βιωματικού χρόνου, μιας τελικά «χρονούμενης πραγματικότητας»; Και πέρα από αυτά, τι απομένει στη συνείδηση του θεατή μετά το τέλος της συγκεκριμένης θεατρικής εμπειρίας, τι είναι αυτό που καταγράφεται μνημονικά ανάμεσα σε όλα τα εντυπωσιακά που παρουσιάστηκαν στη σκηνή; Κάποια λόγια και φράσεις, κάποιες χειρονομίες και εκφράσεις των ηθοποιών, ήχοι και μουσική, εικαστικά στοιχεία, ή ο συνδυασμός τους και ποιος;

Ο εντοπισμός αυτός των μνημονικών καταγραφών και ο συσχετισμός των υποκειμενικών με τα αντικειμενικά δεδομένα που τις πλαισιώνουν, είναι που σε κάποιο βαθμό προσδιορίζουν τις μελλοντικές προσληπτικές υποδοχές των θεατών και διαμορφώνουν τα κριτήριά τους για την αξιολόγηση των προς απόκτηση θεατρικών εμπειριών τους.

Τα προηγούμενα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν αναφερόμαστε σε μια ειδική κατηγορία θεάτρου, αυτή που απευθύνεται σε παιδιά και νέους, οι οποίοι πολύ περισσότερο από τους ενηλίκους συμμετέχουν βιωματικά στο θέαμα ταυτιζόμενοι με τους ήρωές του και αντίστοιχα διαμορφώνοντας στοιχεία της προσωπικότητάς τους, που ενδεχομένως να τους καθορίσουν στη μεταγενέστερη ζωή τους.

Αυτά αποτελούν μερικά από τα ερωτήματα του Συνεδρίου με τίτλο «Ο χρόνος στο Θέατρο. Θεατρική μνήμη ενός άχρονου παρόντος» που συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, στις 23-25 Μαΐου 2019, το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θεατρική μνήμη μαθητών Ε΄ Δημοτικού» (MIS 5006824), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου και ο Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών του ίδιου Τμήματος και το Μαράσλειο Διδασκαλείο,

Σε αυτό έχουν προσκληθεί να μετάσχουν ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες, καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καλλιτέχνες του θεάτρου και θεατροπαιδαγωγοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις στο χώρο της Θεατρολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας.

Με δεδομένο ότι το ερευνητικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό σας έργο άπτεται των παραμέτρων του θέματος, σας καλούμε να μετάσχετε στο Συνέδριο με εισήγηση ή εργαστήριο, που θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω έρευνα του ζητουμένου και θα εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία.

Η γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική.

Παρακαλούμε αποστείλετε τον τίτλο της εισήγησής σας, σύντομη περίληψη μέχρι 300 λέξεις και βιογραφικό της ίδιας έκτασης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις tgramma@primedu.uoa.gr και mzora@primedu.uoa.gr

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα λάβετε σχετική απάντηση από την Eπιστημονική Eπιτροπή, ενώ χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία του Συνεδρίου θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες: http://www.primedu.uoa.gr http://marasleio.uoa.gr https://theodoregrammatas.com

 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Θόδωρος Γραμματάς

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Πρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου

EnglishGreek