ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Θεατρική Μνήμη Μαθητών Ε’
Δημοτικού» ο επιστημονικός υπεύθυνος, Ομότιμος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. κ.
Θόδωρος Γραμματάς, σας καλεί να παρακολουθήσετε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας σε ειδική ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στο
Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:15-18:30
Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.Δ.ΕΕ.Κ.Π.Α., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ρέα Κακάμπουρα.

18:30-18:45
Παρουσίαση της έρευνας από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Θόδωρο Γραμματά,
Ομότιμο Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

18:45-19:00
Σίμος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, «Ο χρόνος και η μνήμη στο Θέατρο: Συλλογική θεώρηση των πρακτικών του
συνεδρίου»

19:00-20:00
Αποτελέσματα της έρευνας:

 • Αφροδίτη Ανδρέου, Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε.- Ε.Κ.Π.Α., «Έρευνα για τη
  θεατρική μνήμη μαθητών Ε’ Δημοτικού: το εννοιολογικό πλαίσιο, η
  μεθοδολογία, η καινοτομία και η συνεισφορά της στην εκπαιδευτική
  διαδικασία»
 •  Κώστας Μαστροθανάσης, Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε.- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  «Η λειτουργία της μνήμης και της λήθης στο θέατρο για ανήλικο κοινό:
  Ποσοτική αποτύπωση των μνημονικών καταγραφών»
 • Αλεξία Παπακώστα, Δρ., Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε.- Ε.Κ.Π.Α., «Μνημονικά
  ίχνη και θεατρική επικοινωνία σε κοινό ανηλίκων θεατών: Μια ποιοτική
  προσέγγιση»
 • Ιωάννα Μπλούτη, Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε.- Ε.Κ.Π.Α., «Θεατρική Μνήμη
  Μαθητών. Προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής»20:00-20:15
 • Μαρία Δημάκη- Ζώρα, Διευθύντρια Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου, Επίκουρη
  Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α., «Το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε.,
  Ε.Κ.Π.Α. και η διασύνδεση με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης
  Δικτύου Σχολείων και Φορέων για θεατροπαιδαγωγικούς σκοπούς»

20:15-20:30
Συμπεράσματα

 

EnglishGreek