Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Θεάτρου

Ο τόμος με τον τίτλο Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Θεάτρου περιλαμβάνει τα Πρακτικά του ομότιτλου Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», στις 22-24 Νοεμβρίου 2013, στο Ωδείο Αθηνών.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν με εισήγηση έλληνες και ξένοι επιστήμονες που παρουσίασαν ποικίλα θέματα σχετικά με την παιδαγωγική και τη διδακτική του θεάτρου, το θέατρο ως συνισταμένη των τεχνών και, γενικότερα, τον επικοινωνιακό ρόλο του θεάτρου ως παιδαγωγικού μέσου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια εφαρμογής, στα οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις ποικίλες μορφές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (διερευνητική δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κ.ά.) καθώς και με τη μορφή του θεάτρου ως διδακτικής μεθοδολογίας.
Με την αξιοποίηση των Τεχνών, η Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο συνδιαλλαγής και συνάρθρωσης όλων των Μουσών που αντιπροσωπεύουν και μορφοποιούν δηλωτικά τις ποικίλες όψεις της Παιδείας και της πολιτιστικής δημιουργίας. Αυτού του είδους η «πάμμουσος παιδαγωγία» απαιτεί ωστόσο εμπεριστατωμένη γνώση, θεωρητική κατάρτιση, παιδαγωγική επάρκεια, θεατρολογική ενημέρωση, θεατρική εμπειρία, αισθητική καλλιέργεια, ενώ παράλληλα προϋποθέτει φαντασία και οραματισμό, ευρύτερο παιδαγωγικό σχεδιασμό και συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευόμενους, αλλά κυρίως του μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας με τους καθηγητές ειδικοτήτων (θεατρολόγο, μουσικό, εικαστικό κ.ά.). Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου από καλλιτεχνική και παιδαγωγική άποψη αποτελέσματος, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της έννοιας «Θέατρο», αλλά και ως πραγματική «Σύνοδος Τεχνών» θα αποτελεί θεμέλιο για το Σχολείο του 21ου αιώνα.
Με αυτές τις σκέψεις και τις στοχεύσεις, οι ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο αφορούν στο Θέατρο γενικότερα και στο Θέατρο στην Εκπαίδευση ειδικότερα, με τις ποικίλες μορφές που μπορεί να έχει ως διδακτική μεθοδολογία και διδασκόμενο μάθημα, ως καλλιτεχνική έκφραση και σύστημα επικοινωνίας, μέσα από τη δραματοποίηση και την παραμυθιακή αφήγηση, το χάπενινγκ και το θεατρικό παιχνίδι, την παράσταση, το πολυθέαμα και άλλες μορφές. Προσεγγίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης της δημιουργικής δύναμης των Τεχνών και αναδεικνύουν θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους επιστήμονες των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων, ώστε να διερευνήσουν θεωρητικά και να εφαρμόσουν πρακτικά τεχνικές αξιοποίησης του Θεάτρου, και των Τεχνών γενικότερα, στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στο σχολείο του 21ου αιώνα που έχει ποικίλες προκλήσεις να αντιμετωπίσει.

Μαίρη Δημάκη – Ζώρα

EnglishGreek