Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θέατρο και Εκπαίδευση”- Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., η υποκατεύθυνση «Θέατρο και Εκπαίδευση» θα δεχθεί εκ νέου φοιτητές/τριες το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες εκπονούν γραπτές εργασίες αλλά και συμμετέχουν σε βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια και καλλιτεχνικές δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των μαθημάτων. Στο νέο πρόγραμμα θα συμμετέχουν, ως προσκεκλημένοι διδάσκοντες, πανεπιστημιακοί καθηγητές όπως οι Τηλέμαχος Μουδατσάκις, Σάββας Πατσαλίδης, Αντώνης Λενακάκης, Σίμος Παπαδόπουλος, Μαρία Κλαδάκη κ.ά., καθώς και καλλιτέχνες του θεάτρου, όπως οι Γιάννης Καλαντζόπουλος, Μαρία Χανιωτάκη, Στέλιος Πελασγός κ.ά.
Ο αριθμός των εισακτέων καθώς και ο τρόπος και οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών αναμένονται με την επίσημη Προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. (http://www.primedu.uoa.gr/) και την παρούσα ιστοσελίδα για την πληρέστερη και άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με την αναμενόμενη Προκήρυξη.

EnglishGreek