Πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ: “Σκηνογραφία και Ενδυματολογία”

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τα εργαλεία της σκηνογραφίας. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας σύλληψης μιας σκηνογραφικής πρότασης και της υλοποίησής της ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει σε βάθος αυτή την εφαρμοσμένη τέχνη.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο το πρόγραμμα απαντάει σε μια ανάγκη ενός «πρακτικού οδηγού» για κάποιον που ασχολείται με το θέατρο ερασιτεχνικά ή ως συμπληρωματική διαδικασία στον επαγγελματικό του χώρο (εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, λειτουργοί της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) και του επιτρέπει ναγνωρίσει τα εργαλεία της σκηνογραφίας και κυρίως να κατανοήσει τα βήματα που ακολουθούνται από την πρώτη ιδέα στην υλοποίηση. Ακόμα κι αν ο εκπαιδευόμενος δεν κατέχει τα εικαστικά εφόδια (αντικείμενο που ξεφεύγει κατά πολύ από τα όρια του παρόντος προγράμματος) υπάρχει η ανάγκη να μπορεί να απαντήσει στις στοιχειώδεις σκηνογραφικές ανάγκες μιας ερασιτεχνικής παράστασης. Στόχος του προγράμματος, φυσικά, δεν είναι η πλήρης κατάκτηση της γνώσης και της πρακτικής της σκηνογραφίας. Η έκτασή του άλλωστε και η μεθοδολογία του δεν το επιτρέπουν. Είναι, όμως, η αναλυτική γνώση του αντικειμένου και η κατανόηση της πρακτικής πράγμα που βοηθάει οποιονδήποτε έχει μια ουσιαστική και βιωματική σχέση με το θέατρο, πρακτική ή θεωρητική.

Σε ένα τελικό επίπεδο, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τον στοχασμό πάνω σε θεωρητικά ζητήματα της πρακτικής της σκηνογραφίας θέτοντας ερωτήματα και προκαλώντας την ανταλλαγή απόψεων. Μέσα από σύγχρονα ζητήματα που εγείρονται από τους επαγγελματίες του χώρου αναδεικνύεται ανάγλυφα η μεγάλη σημασία της σκηνογραφίας στη διαμόρφωση του θεάματος γενικά και του θεάτρου ειδικότερα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων όπως για παράδειγμα:

  • Θεατρολόγους που επιθυμούν να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν την πρακτική ενός από τους σημαντικούς τομείς του θεάτρου.
  • Παιδαγωγούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το θέατρο ως ένα εργαλείο δουλειάς και αναζητούν τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν την σκηνογραφία ως ένα ακόμα παιδαγωγικό εργαλείο.
  • Ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες, τεχνικούς και διοικητικούς τους θεάτρου, που επιθυμούν να γνωρίσουν τη λειτουργία, τους κώδικες και την πρακτική της σκηνογραφίας έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια για μια καλύτερη και πιο γόνιμη συνεργασία με τους σκηνογράφους.
  • Εμψυχωτές, κοινωνικούς λειτουργούς και όποιον άλλο χρησιμοποιεί το θέατρο ως εργαλείο δουλειάς και αναζητεί ένα πρακτικό οδηγό για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις σκηνογραφικές ανάγκες μιας ερασιτεχνικής παράστασης.
  • Νέους που πιστεύουν πως το θέατρο μπορεί να γίνει ο δικός τους χώρος έκφρασης και δημιουργίας και αναζητώντας το δικό τους μονοπάτι επιθυμούν να κάνουν μια πρώτη συστηματική γνωριμία με τη σκηνογραφία.
  • Οποιονδήποτε θεατή θεάτρου που αγαπά με πάθος το θέατρο και επιθυμεί να γνωρίσει σε βάθος έναν από τους σημαντικότερους τομείς της θεατρικής δημιουργίας, τη σκηνογραφία.
Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Θεατρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γραμματάς Θεόδωρος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 18/4) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=600
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email:
elearn-secretariat@elke.uoa.gr
EnglishGreek