Πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ: “Θεατρική Αγωγή”

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

https://elearn.elke.uoa.gr/newsletter/03032016theatrikiagogi/02_NEWSletter_Theatriki_Agogi.jpg

Ο μορφωτικός και παιδευτικός ρόλος που διαδραματίζει το θέατρο, ως μέσον αγωγής και παιδείας, είναι αναντίρρητος, όπως εξίσου σημαντικός είναι και ο κοινωνικός, επικοινωνιακός και ψυχαγωγικός χαρακτήρας του. Με αυτές τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα, το θέατρο αποκτά μια ολοένα και πιο προνομιούχο θέση στην εκπαίδευση και την κοινωνία, αποτελώντας δομικό συστατικό τόσο της τυπικής εκπαίδευσης ανηλίκων, όσο και της άτυπης ενηλίκων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στοχεύει να αναλύσει και να διερευνήσει τη διττή φύση του θεάτρου ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως παιδαγωγικό εργαλείο, ως επιστημονικό πεδίο έρευνας και ως εφαρμοσμένη παραστατική τέχνη στη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στοχεύει να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις για τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν το θέατρο και συνιστούν την ιδιαιτερότητά του ως κείμενο και ως παράσταση, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις πολλαπλές όψεις και λειτουργίες με τις οποίες κάνει την παρουσία του και μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση και την κοινωνία, να τους προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης βασικών εμπειριών θεατρικής έκφρασης και εφαρμογής των θεατρικών τεχνικών στους επιμέρους χώρους δουλειάς τους. Τέλος, σκοπό έχει να αναδείξει τους τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης του θεάτρου στην εκπαίδευση, αλλά και να διευρύνει την εφαρμογή του σε κοινό ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων σε σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον.

Ως άμεσοι αλλά και έμμεσοι αποδέκτες του μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι:

  • εν ενεργεία, υπό διορισμό, ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης,
  • εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (φιλόλογοι, ξένων γλωσσών, φυσικών επιστημών) που καλούνται να αξιοποιήσουν θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία τους,
  • θεατρολόγοι που υποχρεούνται να αποκτήσουν τόσο θεατροπαιδαγωγική όσο και πρακτική κατάρτιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ειδικότητά τους,
  • εμψυχωτές, θεατροπαιδαγωγοί και καλλιτέχνες του θεάτρου,
  • εμψυχωτές σε πολιτιστικά κέντρα δήμων, σε οργανισμούς νεότητας, σε Μ.Κ.Ο., σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
  • μέλη σε ερασιτεχνικές ομάδες θεάτρου και σε πολιτιστικούς οργανισμούς,
  • ηθοποιοί και καλλιτέχνες του θεάτρου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις με παιδιά και νέους (κατασκηνώσεις).

https://elearn.elke.uoa.gr/newsletter/03032016theatrikiagogi/03_NEWSletter_Theatriki_Agogi.jpg

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Θεατρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γραμματάς Θεόδωρος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 18/4) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=595

https://elearn.elke.uoa.gr/newsletter/03032016theatrikiagogi/04_NEWSletter_Theatriki_Agogi.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email:
elearn-secretariat@elke.uoa.gr

EnglishGreek