Ανάπτυξη Δικτύου Σχολείων και Φορέων Θεατρικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Θέατρο και η Αισθητική Αγωγή αποτελούν βασικούς τομείς διδασκαλίας και έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ σημαντικό πεδίο ανάπτυξης, μέσω του  Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου, υπήρξε, ήδη από την ίδρυσή του (2002), το πρακτικό πεδίο αναφοράς, η  αλληλεπίδραση ακαδημαϊκού πλαισίου και σχολικής πραγματικότητας, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των πεδίων έρευνας και διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου επικεντρώθηκε σε ενέργειες βιωματικής μάθησης και εφαρμογής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, καθώς και στην αξιοποίηση των τεχνικών του δράματος στη διδασκαλία.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση του Ερευνητικού Προγράμματος «Θεατρική Μνήμη Μαθητών Ε΄ Δημοτικού», του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομ. Καθηγητή Θεατρολογίας Θ. Γραμματά και ερευνήτριες τις κυρίες Αλεξία Παπακώστα, Αφροδίτη Ανδρέου και Ιωάννα Μπλούτη), το οποίο στοχεύει στη διερεύνηση της θεατρικής μνήμης των μαθητών της Ε΄ Δημοτικού, μέσα από την αξιολόγηση των μνημονικών καταγραφών τους στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη , σας προσκαλούμε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 -21:00 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (Μαρασλή 4, Αθήνα) σε ημερίδα ανακοίνωσης των πρώτων αποτελεσμάτων της.

Αξιοποιώντας την ευκαιρία συνεργασίας και γειτνίασης του ακαδημαϊκού με τον σχολικό χώρο που προσέφερε το ερευνητικό πρόγραμμα, οι ερευνήτριες που συμμετείχαν σε αυτό σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., προτίθενται να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν  ένα  Δίκτυο Σχολείων και Φορέων θεατρολογικού και παιδαγωγικού προσανατολισμού, με ειδικό ενδιαφέρον στην θεατρική παιδεία. Βασικό στόχο του Δικτύου συνιστά  η δυνητική ανάπτυξη μελλοντικών δραστηριοτήτων με σημείο αναφοράς την αξιοποίηση του θεάτρου και του δράματος  στη σχολική τάξη. Το Δίκτυο αυτό  θα επιχειρήσει να σχηματοποιήσει μια κοινότητα μάθησης, ζωντανό κύτταρο στον  εκπαιδευτικό χώρο, όπου θα ανταλλάσσονται καλές πρακτικές, σχέδια μαθημάτων με αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία, καινοτόμες προσεγγίσεις, θεατρικές εμπειρίες με παιδαγωγική διάσταση κ.ά., ενώ θα υπάρξουν και Προγράμματα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αντίστοιχα σεμινάρια και Εργαστήρια.

Οραματιζόμενοι σταθερά τη βελτίωση της μάθησης, με τη βοήθεια των εργαλείων της Τέχνης, μέσω της ανάπτυξης του Δικτύου Θεατρικής Παιδείας ,προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της σχέσης Τέχνης – Εκπαίδευσης – Πολιτισμού  στη χώρα μας.

 

 

 

 

 

 

Θόδωρος Γραμματάς,   Ομότ. Καθηγητής Θεατρολογίας Π.Τ.Δ.Ε.,    Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος

Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκ. Καθηγ. Π.Τ.Δ.Ε., Διευθύντρια του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε.

EnglishGreek