Διεθνές Θεατρολογικό Συνέδριο, 6-7 Νοεμβρίου 2021: Η (δια)χωροχρονικότητα των αξιών του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: Πολιτιστική κληρονομιά και μνήμη

Ζούμε σε μια εποχή αποστάσεων και εγκλεισμών, στην οποία έχουμε αποκτήσει μια πολύ έντονη αίσθηση των ορίων: όρια γεωγραφικά και επικοινωνιακά, όρια ανθρωπίνων σχέσεων και τεχνών. Με αυτή τη γενικήαίσθηση κατά νου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος VAST-HORIZON (Values across Space and Time), διοργανώνουμε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Η (δια)χωροχρονικότητα των αξιών του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: Πολιτιστική κληρονομιά και μνήμη», που εστιάζει στην ανθεκτικότητα των αξιών που μας κληροδότησε το αρχαίο ελληνικό δράμα/θέατρο.

Στόχος μας είναι να δούμε πώς οι «παλιές» αξίες που αφορούν τη δημοκρατία,  τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, την ειρήνη, τον ορθό λόγο, τον λόγο της εξουσίας, την ισότητα κτλ. διασχίζουν χώρους και χρόνους, πώς τις θυμόμαστε και πώς τις ξεχνάμε, πώς επιτελούνται, και εντέλει πώς εξελίσσονται ή μεταλλάσσονται μέσα στον κόσμο των (μετα)μεταμοντέρνων και μετα-ανθρωπιστικών ορίων μας.

Προσκαλούμε συναδέλφους καθηγητές, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και καλλιτέχνες να προτείνουν και να παρουσιάσουν  θέματα που να εμπίπτουν στην παραπάνω λογική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν κάποιον από τους παρακάτω θεματικούς άξονες (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό):

Θεματικοί άξονες:

 • Αρχαίο ελληνικό θέατρο ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • Αισθητικές και καλλιτεχνικές αξίες στο αρχαίο δράμα μέσα στον χρόνο και στον χώρο/τόπο.
 • Η προβληματική και οι προκλήσεις της διασκευής: επιλογή ή αναγκαιότητα;
 • Ξαναδιαβάζοντας τις αξίες των κλασικών κειμένων: όρια και δυνατότητες.
 • Μορφο-παιδευτική αξία του αρχαίου δράματος σε μια (μετα)μεταμοντέρνα και μετα-ανθρωπιστική εποχή.
 • Κλασική παιδεία και θέατρο στο σχολείο: το καινούργιο μέσα  στο παλιό,  το παλιό μέσα στο καινούργιο.
 •  Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, ψηφιακό/δράμα και θέατρο στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: νέα μοντέλα προσβασιμότητας.
 • Πολιτισμική συνείδηση και θεατρική μνήμη.
 • Τραγική βία: all time classic.
 • Aρχαίο δράμα και σύγχρονες αντιλήψεις περί φύλου, φυλής, οικογένειας, σώματος, σεξουαλικότητας, φύσης, οικολογίας.
 • Οι αξίες του αρχαίου δράματος και οι αξίες της δημοφιλούς κουλτούρας.
 • Οι αξίες του αρχαίου δράματος και η σύγχρονη κοινωνική πολλαπλότητα/ετερότητα/ποικιλότητα.
 • Το κλασικό θέατρο και η νέα γενιά.

Σημαντικές ημερομηνίες :

30 Μαΐου : υποβολή θέματος και σύντομης περίληψης μέχρι 150 λέξεις σε μορφή doc και σύντομο βιογραφικό μέχρι 50 λέξεις

31 Οκτωβρίου: κατάθεση οριστικού κειμένου ανακοίνωσης

6 – 7 Νοεμβρίου : διεξαγωγή του συνεδρίου

Τόπος διεξαγωγής: Μαράσλειο Διδασκαλείο,  Μαρασλή  4, 10676 Αθήνα.

Χρόνος ανακοίνωσης :15 λεπτά (περιλαμβάνεται και ο χρόνος προβολών)

Γλώσσα ανακοίνωσης: ελληνική ή αγγλική

Ταυτότητα συνέδρων: Πανεπιστημιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, κριτικοί θεάτρου, καλλιτέχνες.

Συμμετοχή : Δωρεάν

Σημ.1.: Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε μορφή e book.

Οι περιλήψεις και οι ομιλίες να σταλούν ηλεκτρονικά στα μέλη της Oργανωτικής Eπιτροπής :

Οργανωτική Eπιτροπή

Θόδωρος Γραμματάς: Ομότιμος Καθηγητής,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (tgramma@primedu.uoa.gr)

Σάββας Πατσαλίδης:    Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (spats@enl.auth.gr)

Αικατερίνη (Καίτη) Διαμαντάκου:   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (diamcat@theatre.uoa.gr)

Μαρία Δημάκη – Ζώρα:  Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (mzora@primedu.uoa.gr)

Τάκης Τζαμαργιάς:   Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –  σκηνοθέτης (ptzamar@primedu.uoa.gr)

Σημ. 2: Αν εξακολουθούν περιορισμοί λόγω της πανδημίας, το συνέδριο θα διεξαχθεί on line.

EnglishGreek